Главная Медиа Видео ВИДЕО: Монголка исполнила калмыцкую песню «Ээҗ мини»
×

Ошибка

There was a problem loading image sud.jpg
There was a problem loading image moroz.jpg
There was a problem loading image svalka.jpg
There was a problem loading image parta.jpg
There was a problem loading image flag1.jpg
There was a problem loading image UeLb877nNaI1.jpg
There was a problem loading image bank_card.jpg
There was a problem loading image elbol.jpg
There was a problem loading image minzdrav.jpg
There was a problem loading image edzIRixMrYk1.jpg

ВИДЕО: Монголка исполнила калмыцкую песню «Ээҗ мини»

Монголка исполнила калмыцкую песню «Ээҗ мини»

Жена известного монгольского певца Жавхлана, певица Эрдэнэчимэг спела калмыцкую песню «Ээж мини».

Музыка и слова известного калмыцкого композитора и исполнителя Аркадия Манджиева.

Слова песни Ээҗдән (Ээҗ мини)

Җирhл өгсн
Энкр ээҗ мини,
Чим-хаалhд орулад
Амулң дурдна.
Дурар наснь цутхад
Дуланар бәрнәв.
Ачта ээҗән санад
Оньдин хәәнәв.

давтвр:
Ээҗ, ээҗ, ээҗ мини,
Эңкр сәәхн ээҗ, - мини Нарн.
Ээҗ, ээҗ - мини әмн,
Эңкр сәәхн ээҗм сангдна.

Цагар ирсн киитн
Царцулад оркна,
Ээҗин бүлән хәләц,
Эвәр таална.
Эмгн болсн ээҗдән,
Энкрләд бәәнәв.
Yрнә седкл,Танд,
Yгән өгнәв.

давтвр:
Ээҗ, ээҗ, ээҗ мини,
Эңкр сәәхн ээҗ, - мини Нарн.
Ээҗ, ээҗ - мини әмн,
Эңкр сәәхн ээҗм сангдна.Добавить комментарий